Ouderportaal

Enquete passend onderwijs

Enquete passend onderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s),De samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) hebben vanuit het ministerie van Onderwijs de opdracht gekregen om een ouder- en jeugdsteunpunt op te zetten waar ouders en jeugdigen terecht kunnen met hun vragen. Voor het opzetten van dit steunpunt willen we graag bekijken waar de behoeftes liggen van ouders/verzorgers en de leerlingen/jeugdigen. Door op deze link te klikken komt u bij de oudervragenlijst; het invullen kost maximaal 5 minuten.


We stellen het heel erg op prijs als u de vragenlijst zou willen invullen en inzenden, het liefst vóór 30 september 2022.


Alvast bedankt voor uw medewerking namens de samenwerkingsverbanden.