Ouderportaal

Aanvulling gezondheidsbeleid

Aanvulling gezondheidsbeleid

Beste ouders, verzorgers. 

Mede namens de IKC-raad stuur ik dit aanvullende bericht over de nieuwe regels mbt gezonder eten en drinken op DGH. 

De IKC-raad heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk het verzoek gehad van ouders om het voedingsbeleid op school ‘gezonder’ te maken. 

Ook kwam vanuit de Kinderraad van DGH het verzoek om het gebruik van drinkpakjes te verminderen. De kinderraad heeft namelijk vorig jaar bakken voor gescheiden afvalverwerking ingevoerd, waaronder het inzamelen van plastic. De enorme wekelijkse stapel aan plastic afval - en dan vooral plastic gecoate drinkpakjes, zorgde voor het verzoek van met het milieu begane leerlingen zelf om plastic te kunnen verminderen. 

Na de ‘ongezonde’ corona periode van veel binnen zitten en verminderd sporten en bewegen, kwam vanuit meerdere kanten de wens om een ikc-beleid te formuleren voor gezondheid: vanuit bezorgde ouders, vanuit de overheid en gemeente, vanuit Un1ek en vanuit teamleden. Meer bewegen is al een speerpunt op DGH, gezonder eten en drinken de wens. Want niet alleen vele drinkpakjes vullen dagelijks de lunchtasjes, maar ook allerhande koeken, koekjes en snoepjes, varierend van gezondere mueslirepen tot compleet gesuikerde donuts en Haribo snoep. 

Vandaar dat de IKC-raad de wens voor een gezonder beleid heeft ingediend. Dat voorstel is unaniem aangenomen. We willen graag starten met een gezonder 10-uurtje met de keuze voor fruit als snack, maar ook groenten of noten en bessen etc zijn van harte welkom. 
En vandaar het verzoek voor water, wat aanzienlijk gezonder is dan het merendeel van alle drinkpakjes en voor aanzienlijk minder afval zorgt. Als de hele school dit om 10u eet en water drinkt, wordt het vanzelf gewoon. 

Tijdens de lunch kunt u gewoon bepalen wat uw kind eet en drinkt, maar dus vooral het verzoek voor gezondere sappen en dranken als melk etc, vruchtensappen en water. Graag wel in een beker of bidon om plastic te verminderen. 

We hopen u hiermee beter te hebben geïnformeerd over het gezondere besluit. 

Met vriendelijke groet, 
IKC-raad en het team van DGH