Ouderportaal

Bijna…….!

Bijna…….!
Beste ouders, verzorgers. 


Het zit er bijna op, de zomervakantie 2023. Ondanks het ouderwets Nederlandse weer, hopen we dat u heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. 


Wij hebben alweer voorbereid en staan weer klaar om te beginnen! 
Maandag 21/8 Startgesprekken 


Zoals gebruikelijk starten we as maandag met startgesprekken. Deze zijn bedoeld voor kinderen om op een laagdrempelige manier, in de veilige omgeving van ouder(s), kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en). Ze kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt, wat ze misschien spannend vinden in de groep of wat ze vooraf graag willen delen. Is er een aanleiding voor een ouder-gesprek met de leerkrachten, dan kunt u dat aangeven en een andere afspraak maken. 


Gesprekken zijn tussen 11-19u en voor de vakantie heeft u hiervoor ingetekend.


Er is die dag opvang beschikbaar (weer terug op DGH), welke u via Kindplanner heeft moeten opgeven. 
Dinsdag 22/8: eerste schooldag


Dinsdag is dan de echte eersteschooldag. We starten met een pre-corona-traditie: start van het schooljaar met het aftellen naar GELUKKIG NIEUW SCHOOLJAAR samen ouders en kinderen op het schoolplein. 


Om 8.30u starten we en 5-10 min later gaan de kinderen de school in en start het schooljaar. Teamleden zijn uiteraard aanwezig, maar kinderen blijven bij hun ouders tot na het aftellen.


Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen daarna naar binnen gebracht worden. Deze week kunnen ouders nog mee naar binnen, vanaf volgende week gaan we ervan uit dat kinderen dit zelf weer kunnen (en de ervaring leert dat ze dat echt kunnen!). 


Ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 vragen we dan om op het schoolplein afscheid te nemen. 
Schoolpraat 


Tijdens de startgesprekken ontvangt u het nieuwe wachtwoord voor schoolpraatapp/SPA. Graag weer zsm aanmelden voor de relevante groepen (evt. bso en binnenkort plusklas). SPA is het officiële communicatie kanaal van DGH. Alle info vindt u hier. 


Bent u verhuisd of is er iets anders gewijzigd, wilt u dit doorgeven tijdens de startgesprekken? Dan is onze info in ons leerlingvolgsysteem weer up-to-date. Ook graag aangeven of u nog akkoord bent tav privacy en gebruik van foto’s van uw kind op de website, SPA of bij communicatie daarbuiten. 
Alvast wat data


In de kalender van SPA staan al allerlei data. Drie data die al handig zijn om rekening mee te houden zijn: 


Vrijdag 1 september: schoolreisje gr. 1 t/m 7


Ouderavond 6 september : uitleg over gang van zaken in de klas en aansluitend de uiterst interessante plenaire lezing van Hanneke Poot, over kinderen en hun motorische ontwikkeling en wat u en wij kunnen doen om dat te stimuleren. Start 18.45u


Vrijdag 29 september: Un1ek brede Studiedag voor onderwijs en opvang samen. Onze locaties zijn deze dag compleet gesloten (dus ook geen opvang). 
Rest mij nog fijne laatste dagen te wensen en tot maandag/dinsdag! 


Namens het team van DGH


Susan Stolze