Ouderportaal

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

Vanaf schooljaar 2021/2022 hanteren we het 5 gelijke dagen model. Voor alle groepen gelden dan dezelfde schooltijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.00 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan hun jas en tas ophangen en bij de deur afscheid nemen. De leerlingen gaan alleen naar binnen, ouders zeggen bij de deur gedag.
De lessen beginnen om 8.30 uur.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn. Wanneer wij merken dat een leerling vaak te laat komt bespreken we dit met de ouders. Indien nodig melden we dit bij de leerplichtambtenaar.

Vakantierooster

Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Pasen/Goede vrijdag 15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaartweekend 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022


Onze schoolvakanties en sluitingsdagen zijn ook te vinden in het overzicht:
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2021-2022

Studie-/roostervrije dagen

  • woensdag 10 november 21
  • maandag 31 januari 22
  • donderdag 14 april 22
  • dinsdag 7 juni 22
  • vrijdag 7 juli 22


Vrije middagen

  • vrijdag 3 december 2021 vanaf 12.15 uur (sinterklaas)
  • vrijdag 24 december 2021 vanaf 12.15 (start kerstvakantie)
  • vrijdag 22 april 2021 vanaf 12.15 uur (koningsspelen)