Ouderportaal

Het team van CBS De Groene Hoek

Het team van CBS De Groene Hoek

Op de Groene Hoek werken leerkrachten die ook andere taken naast het lesgeven uitvoeren. Wij willen een lerende organisatie zijn. De leerkrachten volgen een aantal gezamenlijke studiedagen en scholen zich ook individueel op verschillende leergebieden (rekenen, EHBO, taal, hoogbegaafdheid).

Directeur Susan Stolze – van Rijn
Intern begeleider (IB’er) Natasja Ouwendijk
Opleidingscoördinator Iris de Boer
Bouwcoördinatoren Marjolein Hoogkamer (bovenbouw) Nathalie van der Zouwen (onderbouw) 
Vertrouwenspersoon Marlies Bergwerf
Administratief medewerkster Chantal Molmans
Conciërge Luciënne Dirksen
Groepsondersteuner Fabio van Veen
Sinem Göynűk
Linda Schuurman
Vakdocent gym (Welzijn E25) Karolijn van Vliet
Benjamin Nedd
Manager opvang vacant


Ziekte en vervanging

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht streven we naar vervanging. Er kan een vervanger gezocht worden in ons eigen team of via de clustervervanging van Un1ek. Als wij geen vervanging kunnen vinden zullen we de groep helaas naar huis moeten sturen.

Als een leerkracht/ of een huisgenoot Corona gerelateerde klachten heeft en thuis moet blijven, volgen we het volgende stappenplan:

  1. Zo spoedig mogelijk laten testen
  2. Op de eerste thuis – blijf- dag worden de lessen voorbereid zodat deze online gegeven kunnen worden, de kinderen kunnen een Chromebook op school halen.
  3. Vanaf de tweede dag volgen de kinderen thuisonderwijs


Groepsbezetting schooljaar 2021-2022

Groep Ma Di Woe Do Vr
1/2 a Marjolein B Marjo Marjo Marjo Marjolein B
1/2 b Lucy Lucy Lucy
Marlies
Marlies Marlies
3a Tamara Tamara Tamara Tamara
Nathalie
Nathalie
3b Vivy Petra Petra Petra Petra
4a Jaap Jaap Marjolein H Jaap

Jaap

4b Chantal W Karolijn Karolijn

Karolijn

Chantal W

Chantal W

5a Alies Alies Lize Lize Alies
5b Patricia Rachel Rachel Patricia Patricia
6 Pamela Pamela Pamela Pamela Pamela
7 Marjolein H Marije Marije Marije Marije
8a Manon Manon Manon Manon Manon
8b Sabine Sabine Sabine Sabine Sabine
Bouw-
coördinator
Nathalie Marjolein H
Opleidings-coödinator Iris Iris
ICT Coordinator Chantal W
IB Natasja Natasja Natasja Natasja
Plusklas Lize
Gym Karolijn Benjamin
Groeps-
ondersteuning
Fabio
Linda

Fabio

Fabio
Linda

Fabio
Linda
BSO Fabio
Mireille 
Karen
Marlieke
Fabio 
Mireille Marjolein R
Karen
Marlieke
Fabio 
Mireille Marjolein R
Marlieke
Fabio 
Marjolein R
Administratie Chantal M Chantal M Chantal M
Conciërge Luciënne Luciënne Luciënne Luciënne
Directie Susan Susan Susan Susan