Ouderportaal

Mobieltjes & smart watches

Mobieltjes & smart watches

Beste ouders, verzorgers. 


 


Er is in de media veel te doen over mobieltjes in de klas en het landelijke advies vanuit de overheid om mobiele telefoons uit de groepen te weren. Er wordt steeds duidelijker dat de verslavende werking van devices slecht zijn voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en dat het gebruik ervan verminderd moet worden. Op De Groene Hoek is dit al jaren het beleid, aangezien wij sociale en motorische ontwikkeling belangrijk vinden! 


 


Beleid Mobiele telefoons


Tijdens schooltijd en in de pauze willen we juist dat kinderen met elkaar spelen en volop bewegen. Dit is namelijk essentieel voor hun ontwikkeling. Wat er aan devices ingezet wordt, verloopt alleen via de chromebooks op school. Eigen mobiele telefoons worden uitgezet bij het naar binnengaan van de school om 8.20u en mogen pas weer aan als school om 14u ten einde is en kinderen weer buiten staan. Ook op de BSO blijven telefoons in de tas - we spelen lekker met elkaar of chillen in rust met boekjes, tekenen of spelletjes. 


Als kinderen toch telefoons meenemen is dit op eigen verantwoordelijkheid. School is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade. 


Mochten kinderen de telefoon toch onder schooltijd gebruiken, dan wordt deze ingenomen en mogen ouders de telefoons vaan hun kind aan het einde komen ophalen bij de directie. 


Bovenstaande beleid is bij de huidige kinderen met telefoons bekend en wordt tot nu toe goed gevolgd. Maar jaarlijks komen er nieuwe telefoongebruikertjes bij, dus we herhalen dit graag.


 


Smartwatches


Nieuw is dat kinderen tegenwoordig ook smartwatches hebben, dus hun mobiele device op de arm meedragen. We zien juist dat jongere kinderen dit hebben, zodat ouders hen gemakkelijk weten te vinden en bereiken. Echter, kinderen worden hier tijdens schooltijd door afgeleid. Ze worden geappt of zelfs gebeld tijdens schooltijd of kinderen gaan in pauzes zelf bellen. Dit is onwenselijk en niet toegestaan. 


Smartwatches zijn door ouders echter prima in te stellen om alle vormen van contact met telefoons of internet voor bepaalde tijden te blokkeren. Het dragen van smartwatches tijdens schooltijd is dus alleen toegestaan als klokje. Als blijkt dat kinderen de smartwatch als device gebruiken, gelden dezelfde consequenties als bij telefoons: ze moeten worden ingeleverd en kunnen door ouders einde van de week opgehaald worden bij de directie. 


Wilt u hier rekening mee houden en dus de smartwatch van 8.20u tot 14.10 (de tijden dat kinderen de school en en uitgaan) blokkeren voor internet en telefoongebruik? 


 


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 


met vriendelijke groet


Susan Stolze